Nacházíte se na stránkách sociální služby: Domov pro seniory.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Aktuality

17. 1. 2022 Poděkování
17. 1. 2022 Chlapi sobě
Všechny aktuality

Poslání

Domov Jistoty, příspěvková organizace, poskytuje pobytovou sociální službu v domově pro seniory na ul. Šunychelská 1159, Nový Bohumín, která vychází z potřeb uživatele, jeho schopností a možností, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Poskytuje přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržena v co největší míře samostatnost uživatele nebo došlo k rozvoji jeho samostatností či znovunabytí těchto schopností.

Motivuje uživatele k činnostem, které ho budou podporovat v jeho psychické a fyzické pohodě, nepovedou k jeho závislosti na službě a budou posilovat jeho místo v běžném životě nejen v zařízení, ale zároveň ve společnosti tak, aby z ní nebyl vyčleněn.

Pro zájemceVirtuální prolídka

Cíle služby

  1. Vytvořit klientům příjemné, klidné a bezpečné prostředí a zajistit jim důstojné prožití stáří (Citlivé doprovázení klienta v závěru života, Vytváření příjemného prostředí pro klienty s prvky konceptu Bazální stimulace, Respektování individuální duchovní potřeby klienta).
  2. Podpora klienta při příchodu do domova s ohledem na životní podmínky a události (Pomoc při přizpůsobení pokoje domácímu prostředí, Pomoc s adaptací v domově s ohledem na životní podmínky a události, které prožil, např. ztráta osoby blízké…).
  3. Podpora klienta při zachování stávajících schopností a dovedností (Motivace k soběstačnosti).
  4. Podpora klienta při udržování sociálních kontaktů (Podpora v kontaktu s rodinou a přáteli, Podpora při navazování vztahů s dalšími klienty v domově i mimo domov).
Zobrazit více


Partneři a sponzoři