Nacházíte se na stránkách sociální služby: Domov pro seniory.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Poslání

Domov Jistoty, příspěvková organizace, poskytuje pobytovou sociální službu v domově pro seniory na ul. Šunychelská 1159, Nový Bohumín, která vychází z potřeb uživatele, jeho schopností a možností, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Poskytuje přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržena v co největší míře samostatnost uživatele nebo došlo k rozvoji jeho samostatností či znovunabytí těchto schopností.

Motivuje uživatele k činnostem, které ho budou podporovat v jeho psychické a fyzické pohodě, nepovedou k jeho závislosti na službě a budou posilovat jeho místo v běžném životě nejen v zařízení, ale zároveň ve společnosti tak, aby z ní nebyl vyčleněn.

Pro zájemceVirtuální prolídka

Cíle služby

  1. Vytvořit klientům příjemné, klidné a bezpečné prostředí a zajistit jim důstojné prožití stáří (Citlivé doprovázení klienta v závěru života, Vytváření příjemného prostředí pro klienty s prvky konceptu Bazální stimulace, Respektování individuální duchovní potřeby klienta).
  2. Podpora klienta při příchodu do domova s ohledem na životní podmínky a události (Pomoc při přizpůsobení pokoje domácímu prostředí, Pomoc s adaptací v domově s ohledem na životní podmínky a události, které prožil, např. ztráta osoby blízké…).
  3. Podpora klienta při zachování stávajících schopností a dovedností (Motivace k soběstačnosti).
  4. Podpora klienta při udržování sociálních kontaktů (Podpora v kontaktu s rodinou a přáteli, Podpora při navazování vztahů s dalšími klienty v domově i mimo domov).
Zobrazit více


Partneři a sponzoři