Nacházíte se na stránkách sociální služby: Domov pro seniory.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě > Ostatní služby

Ostatní služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pro uživatele, kteří již nejsou schopni pohybu mimo zařízení, nabízíme smluvního kadeřníka, pedikérku, donášku drobných nákupů a denního tisku. Zajišťujeme návštěvu zástupců potřebných institucí, např. úředníky, notáře, kněze a jiné. Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a přáteli. V zařízení jsou neomezené návštěvní hodiny. Uživatelé rozhodují o svém pobytu mimo zařízení. Na přání poskytneme prostor k pořádání rodinných oslav uživatelů a setkání. Spolupracujeme s rodinnými příslušníky uživatelů a osobami blízkými.
  • Umožňujeme uživatelům účast na kulturních a společenských akcích pořádaných jak v domově, tak i mimo něj, či nabízených jinými subjekty. Na základě individuálně určených potřeb uživatele zajišťujeme doprovod při pobytu mimo zařízení, při vyřizování osobních záležitostí, např. nákupy, návštěva služeb, úřadu apod.

Sociálně terapeutické činnosti

  • Zajišťujeme sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Aktivizační činnosti

  • Nabízíme celoročně volno-časové a zájmové aktivity, organizované pracovníky. Mezi nejoblíbenější aktivity současných uživatelů patří společná posezení při oslavě svátků, narozenin a významných dnů. Různé terapeutické činnosti pod vedením odborně vzdělaných pracovníků. Lehká protahovací a relaxační cvičení, trénink paměti, společné promítání, kavárničky, sportovně společenské soutěže.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – sociální poradenství

  • Poskytujeme pomoc a podporu při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Provádíme základní sociální poradenství, podáváme potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.