Nacházíte se na stránkách sociální služby: Domov pro seniory.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě

Informace o službě

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Službu v podmínkách našeho domova poskytujeme:

 • dospělým osobám od 65 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • dospělým osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (např. schizofrenií, poruchou s trvalými bludy či afektivní poruchou (depresivní, manickou), a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Ve výjimečných případech muže být sociální služba poskytnuta i osobám mladším (od 50 let věku), pokud z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou situaci uživatele či nesníží možnosti sociálního začlenění.

Službu v podmínkách našeho zařízení nemůžeme poskytovat osobám:

 • vyžadujícími poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací,
 • které potřebují specifickou podporu domova se zvláštním režimem, např. z důvodů:
  • Alzheimerovy demence, alkoholové demence a jiných typů demence,
  • závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách,
 • kterým byla poskytovatelem v době kratší než 6 měsíců vypovězena Smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady, kterými se poskytování služby řídí

 • Slušnost 
 • Odbornost
 • Spolupráce
 • Individuální přístup
 • Dodržování práv