Nacházíte se na stránkách sociální služby: Domov pro seniory.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce

Pro zájemce

Jednání se zájemcem o službu se uskutečňuje s osobou, která má o sociální službu zájem. Jednání se uskutečňuje v kanceláři pracovníka pověřeného jednáním se zájemcem o službu nebo v přirozeném domácím prostředí či v místě současného pobytu zájemce o službu.

Osobu omezenou ve svéprávnosti zastupuje u jednání soudem ustanovený opatrovník. Zastupování však nesmí být na úkor přímého kontaktu s osobou zájemce o službu, zejména pak bezprostředního poskytování informací i rozhodování. Na přání zájemce se jednání mohou zúčastnit další osoby, které zájemce určí.

Jednání se zájemcem o službu zahrnuje:

  • informování o poskytované sociální službě – obecné seznámení zájemce se službou, cílovou skupinou, prostředím (prohlídku společných prostor, prohlídku pokoje – v případě, že je k dispozici volný pokoj), podmínkami a obecnými způsoby a možnostmi poskytování služby, atp.,
  • předání letáku Veřejný závazek a informační brožury „Soubor informací o poskytování sociální služby v domově pro seniory“,
  • projednávání očekávání, potřeb a osobních cílů zájemce o službu,
  • projednávání možné individuální podpory nebo pomoci.

Informace zájemcům o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory jsou předávány prostřednictvím osobních poradenských rozhovorů.

Pracovník pověřený jednáním: Mgr. Martina Biegońová – tel: +420 604 306 220 – vedoucí zařízení/sociální pracovník, případně ředitelka organizace.

Mezi další formy předávání informací patří forma:

  • písemná (dopisy, informační brožury),
  • faxová – fax: +420 596 015 785,
  • elektronická – biegonova@djbohumin.czzdrazilova@djbohumin.cz, nebo sekretariat@djbohumin.cz.
  • V případě, že se zájemce o poskytnutí služby dostaví v době, kdy není přítomen žádný z pracovníků pověřených jednáním, obdrží základní informace o poskytované službě s kontakty na pověřeného pracovníka a informační brožury. Stejně jako informace, jak se může s pověřenými pracovníky kontaktovat.

Žadatel má povinnost každoročně svou žádost telefonicky, emailem či osobně aktualizovat tzn. potvrdit svůj zájem o službu.

V případě, že nelze zájemci poskytnout sociální službu, o kterou žádá, poskytujeme bezplatné základní sociální poradenství, během něhož společně hledáme jinou vhodnou alternativu.